Taisto Hansson

imgimg00021966 inköpte Entreprenad en 43 ton tung maskin modell Åkerman 1400.

Maskinen inköptes till ett stort jobb i Landskrona och kom att utvecklas till en mardröm för tillverkaren Åkerman. Förutom att maskinens höga vikt gjorde det nästan omöjligt att transportera på vägen utan stora ansträngningar var konceptet inteimg0003img0001 färdigutvecklat. Maskinens undervagn var för kort och de dubbla skivbromsarna på lintrumman tålde inte stora belastningar utan att överhettas.

Grävaren användes bland annat för avbaning vid kalkbrottet i Limhamn innan den några år senare slussades ut från företaget.

Huvudmaskinist på maskinen var Taisto Hansson. Han anställdes av Egon Jönsson 1962 efter tips av Kurt Pålare . Innan hade Taisto kört en Åkerman 350 grävmaskin åt Magni Håkansson i Skurup och en Åkerman 375 åt Torarna (Thors Express) i Ystad.

Hos Entreprenad körde Taisto flera olika maskiner. Från början L-77 och Åkerman 610 innan han 1966 tog hand om firmans Åkerman 1400. Därefter körde han Åkerman H-12 och H-21 men även Cat 235. Taisto har även kört hjullastare och bladare.

Efter 30 år slutade Taisto men han har fortfarande många roliga minnen från alla sina år hos Entreprenad AB.


Bilderna visar Entreprenads Åkerman 1400 vid kalkbrottet i Limhamn
Bild 1: Gösta Jönsson vid larven i kalkbrottet i Limhamn
Bild 2: Taisto Hansson i hytten på maskinen i Limhamn
 Bild 3: Taisto sitter i skopan. Här skymtar även en traktordumper Bolinder-Munktell DD1524 som inköptes 1966.
Bild 4: Taisto står vid skopan