Sysav Sydskånes avfallsaktiebolag

Åt SYSAV (Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag) gjorde Entreprenad många  jobb genom åren. När den stora soptippen vid Spillepengen vid havet skulle utvidgas  fick oftast Entreprenad uppdragen. Det bestod bland annat i att flytta stora mängder sand för att ge plats åt nya invallade områden. Entreprenad skickade kraftfulla resurser för att snabbt och effektivt utföra arbetet.

______________________________________________________________________________

I augusti 1968 gjordes ett schaktarbete på sopstationen vid Spillepengen.

På bilden syns två traktordumprar av modell Bolinder-Munktell DD1524 som inköptes 1966. De får last av två Landsverk KL 250. I bakgrunden skymtar en pålkran.

______________________________________________________________________________

En stor utvidgning gjordes på 1980-talet. På bilden syns tydligt hur vallar byggs upp mot havet.

______________________________________________________________________________

Entreprenads största bladschaktare, en Caterpillar D9H inköpt 1979 visar musklerna för en liten kusin. Till höger en Cat 235 grävmaskin som körs av Sixten Carlsson. Just denna maskin var den första Cat 235 i Sverige. Den kom över till Entreprenad genom förvärvet av Schakta 1976.

______________________________________________________________________________

1992 gjordes ytterligare en utbyggnad av tippen. På bilden kör Ingvar Hansson jordpackningsvälten och Stig Olsson bandschaktaren, en Case 1150C av 1982 års modell. Till höger bökar Sixten Carlsson med en Cat 229 av 1988 års modell.

I bakgrunden himmel och hav.

______________________________________________________________________________

Stig Olsson och Ingvar Hansson i samspråk med SYSAV:s arbetsledare

______________________________________________________________________________

Kjell Servin finlirar schaktbotten med en  Åkerman H16C.

______________________________________________________________________________

När jobbet var utfört bjöd SYSAV till fest!

______________________________________________________________________________

SYSAV 1Bilder från SYSAV som vi fått låna av Dan Andersson som var dumperförare vid Entreprenad.

 

 

______________________________________________________________________________

SYSAV 2

Två arbetsgäng med en grävmaskin och två dumprar. De gula dumprarna är inhyrda.

 

 

______________________________________________________________________________

SYSAV 3

SYSAV

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Cat 235 C SYSAV

Cat 235 C