Fredentorps begravningsplats

1980 fick Entreprenad uppdraget att anlägga en ny begravningsplats i Fredentorp ca fyra kilometer norr om Lund. Här fanns förutsättningar för en vacker och naturrik begravningsplats. Genom en arkitekttävling antogs det vinnande förslaget med mottot ”integritet” ritat av dansken Knud Joos. För att säkerställa hög kvalitet vid genomförandet medverkade många framstående experter och institutioner. Att Entreprenad AB fick uppdraget att utföra begravningsplatsen föreföll helt naturligt. Efter att det 165 000 kvadratmeter stora området färdigställts fick begravningsplatsen ligga på tillväxt i lugn och ro under fem år innan den invigdes våren 1985.

Mycket arbete lades ned på att tillvarata och utforma den bäck som rann genom området med dammar och gräsklädda slänter samt genom tre broar.


Över 100 000 kubikmeter massor flyttades och området dränerades samt försågs med en automatisk bevattnings-anläggning.


Begravningsplatsen fick en vacker och naturskön utformning med nivåskillnader och en bäck i det centrala partiet.


 

2012 har begravningsplatsen vuxit till sig och inget visar att detta för knappt 30 år sedan var en stor byggarbetsplats.